وحشیگری نیروهای هندی از ویروس کرونا برای کشمیر مضرتر است: رئیس جمهور آزاد کشمیر

سردار مسعود خان، رئیس جمهور آزاد کشمیر (AJK) گفته است که وحشیگری نیروهای هندی از بیماری همه گیر ویروس کرونا برای مردم کشمیر اشغالی خطرناکتر است.

وی در بیانیه روز سه شنبه، نقض آتش بس توسط نیروهای هندی در امتداد خط کنترل (LoC) را محکوم کرد که در نتیجه آن سه غیرنظامی زخمی شدند و چندین خانه خسارت دیدند.

مسعود خان، رئیس جمهور آزاد کشمیر گفت در حالی که جهان با تهدید COVID-19 مبارزه می کند، تلاش های هند برای تحریک جنگ در منطقه محکوم است.

رئیس جمهور همچنین گفت به دلیل حکومت نظامی در کشمیر اشغالی، مردم این ناحیه در دوران شیوع بیماری بسیار مسری در دستیابی به مراکز درمانی با مشکل روبرو هستند. او از مردم خواست تا در مبارزه با گسترش ویروس کرونا همکاری کنند.

حکومت نظامی در کشمیر عاملی خطرناک برای شیوع بیماری در منطقه و جهان است: رئیس جمهور آزاد کشمیر

رئیس جمهور آزاد جامو و کشمیر اضافه كرد كه محدودیت های شدیدی كه سال گذشته در کشمیر اشغالی به دنبال لغو قانون خودمختاری این منطقه اعمال شد، خود می تواند در گسترش عفونت مؤثر باشد و این برای همه کشورهای منطقه و کل جهان نیز خطرناک خواهد بود.

وی با استناد به گزارش عفو بین الملل هند (AII)، گفت كه مدیر AII آویناش كومار در گزارش خود از دولت هند خواسته است كه استفاده تصادفی از نیروهای هندی در اشغال كشمیر را رها كرده و محیطی را ایجاد كند كه برای مردم كشمیری در مبارزه با COVID مفید باشد.

رئیس جمهور آزاد کشمیر گفت طبق برخی گزارش ها تأسیسات آزمایش COVID-19 در منطقه هیمالیا در دسترس نیست. وی همچنین از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد خواست كه از اوضاع در دره مورد مناقشه و نقض آتش بس توسط نیروهای هندی مطلع شوند.

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.