بیماری ویروسی در هند که بین مسلمانان و غیر مسلمانان تفاوت می گذارد

در شرایطی که جهان درگیر پاندمیک همه گیز COVID-19 هست، گزارشاتی از هند در مورد عدم پذیرش مسلمانان دارای این بیماری ویروسی در هند توسط بیمارستان ها به گوش می رسد.

به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم، مسئولین بیمارستان مدن موهن مالویه در شهر دهلی نو نیز از پذیرش بیماران مسلمان خودداری کردند.

طی روزهای اخیر مسئولین بیمارستان مدن موهن مالویه، چندین بیمار مسلمان را تنها به جرم مسلمان بودن پذیرش نکرده اند. چراکه بر طبق شایعات این مسلمانان مسئول شیوع بیماری ویروسی در هند هستند.

ملت تایمز در این خصوص نوشت: علت عدم پذیرش بیماران مسلمان که تعداد خانم بودند دین آنها اعلام شده و مسئولین بیمارستان به صراحت اعلام کردند عامل اصلی انتشار ویروس مسلمانان هستند.

وفعیت بیماری ویروسی در هند برای پذیرش بیماران مسلمان

به گفته یکی از خانم های باردار، مسئولین بیمارستان مدن موهن مالویه پس از دیدن حجاب وی، گفتند: شما خود عامل انتشار بیماری ویروسی کرونا هستید و به همین دلیل شما را پذیرش نمی کنیم.

به نحوی که حتی در سر درب یک بیمارستان خصوصی تابلویی نصب شده بود با عنوان: از پذیرش بیماران مسلمان معذوریم!

این در حالی است که موهن مالویه به عنوان یک بیمارستان دولتی باید تمام بیماران را پذیرش کند و مسئولیت جان همه آن ها چه هندو و چه مسلمان بر عهده این نهاد است.

مسئولین شهر احمدآباد هند در اقدامی عجیب بخش بستری مبتلایان به کرونا را به بخش ویژه مسلمانان و بخش ویژه هندوها تقسیم کردند.

پیش از این نیز، عدم پذیرش بیماران مسلمان از سوی مسئولین بهداشتی هند باعث مرگ دو نوزاد شده بود.

بدین ترتیب مسلمانان ساکن هند در کنار تمام مشکلات قبلی در هند مانند تبعیض های نژادپرستانه، امروز با مشکل بزرگتری مواجه هستند. مشکلی که می تواند حتی جان آن ها را بگیرد.

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.