آزادی بیان خبرنگاران با سخت ترین زمان در تاریخ کشمیر اشغالی روبرو است

اقدامات پلیس هند نسبت به روزنامه نگاران و آزادی بیان خبرنگاران در جامو و کشمیر اشغالی شدیدا توسط فعالان حقوق بشر محکوم شده است.

بشیر احمد بات، رئیس ایالتی کنفرانس حوریات همه احزاب، در جامو و کشمیر اشغال شده غیرقانونی توسط هند، حکم پلیس هند را که در آن روزنامه نگاران از انجام وظایف حرفه ای خود منع شده اند، به شدت محکوم کرد.

این اقدامات علیه آزادی بیان خبرنگاران در طی عملیات به اصطلاح قرنطینه و جستجو توسط نیروهای هندی در این سرزمین انجام شده است.

بشیر احمد بات در بیانیه ای در سریناگر اعلام کرد که روزنامه نگاری، به عنوان ستون چهارم مفهوم مدرن دموکراسی، با سخت ترین زمان در تاریخ جامو و کشمیر روبرو است.

هجوم گستاخانه علیه آزادی بیان خبرنگاران نقض حقوق بشر در کشمیر اشغالی است

رئیس ایالتی کنفرانس حوریات همه احزاب، در جامو و کشمیر اشغال شده غیرقانونی توسط هند، اظهار داشت که هجوم گستاخانه علیه آزادی بیان خبرنگاران نقض فاحش حقوق بشر است که باید موجب نگرانی جامعه جهانی به ویژه دبیرکل سازمان ملل و سازمان های بین المللی حقوق بشر شود.

رهبر کنفرانس حوریات همه احزاب، در جامو و کشمیر اشغالی، دولت فاشیست هند به رهبری نارندرا مودی را به دلیل خفه کردن آزادی بیان و مخالفت و اجرای بدترین سانسور در رسانه های الکترونیکی و چاپی را در سرزمین کشمیر اشغالی، مورد سرزنش قرار داد.

وی از نهادهای جهانی خواست اقدامات مقتضی علیه فاشیسم هند انجام دهند و به آزادی بی قید و شرط همه روزنامه نگاران و رهبران و فعالان طرفدار آزادی که در زندان های هند هستند، کمک کنند.

وی همچنین از آنها خواست تا آزادی بیان را در جامو کشمیر اشغال شده توسط هند تضمین کرده و مطابق با خواسته های کشمیری‌ها در حل اختلاف کشمیر نقش داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.