صلح در کشمیر اشغالی از طریق اجبار و فشار حاصل نمی شود

فاروق عبدالله به هند می گوید که صلح در کشمیر اشغالی از طریق اجبار و فشار حاصل نمی شود و لازم است این نگرش سرسختانه تغییر کند.

در جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند، فاروق عبدالله، رئیس کنفرانس ملی (NC) از دولت فاشیست هند به رهبری نارندرا مودی خواسته است که از نگرش سرسختانه خود دوری کند و سیاست کشمیر خود را مورد بازنگری قرار دهد. زیرا صلح در کشمیر اشغالی از طریق اجبار و فشار به دست نمی آید.

فاروق عبدالله خطاب به رهبران و فعالان حزب در منطقه ماگام در ناحیه بادگام، از نگرش حزب بهاراتیا جاناتا ابراز تأسف کرد. او گفت که مردم در IIOJK، به ویژه دره کشمیر، بهای سنگینی برای سیاست هند در کشمیر می پردازند.

او گفت: در حالی که دولت هند در کشمیر به شکوه و نمایش معمول خود مشغول است، مردم این قلمرو همچنان از افزایش بیکاری، کسری توسعه و تورم رنج می برند که هرگز قبلاً نبوده است.

صلح در کشمیر اشغالی نیازمند فضایی برای گفت و گو و تغییر دارد

رئیس کنفرانس ملی اظهار داشت که فعالیت تمام نهادهای دموکراتیک در جامو و کشمیر اشغالی، برای تناسب با دیدگاه یک حزب سیاسی خاص، کاهش یافته است. ترس، اضطراب، نگرانی و ناامنی در همه جا وجود دارد. او افزود که مردم ما به ویژه جوانان ما به حاشیه رانده شده اند.

در پایان فاروق عبدالله گفت، فعالان سیاسی در IIOJK باید از دولت هند بپرسند که آیا چنین سیاستی در سایر نقاط جهان موفق بوده است یا خیر.

چشم انداز سیاست کشمیر پس از سال 2019 فضایی برای گفتگو ندارد. تنها بر محو میراث و نمادهای منحصر به فرد قانون اساسی و تاریخی منطقه تکیه دارد. این باید تغییر کند. بدون تغییر این هیچ پیشرفتی وجود ندارد. صلح با زور حاصل نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.