دولت بلوچستان جت VIP خود را به دولت آزادکشمیر هدیه داد

دولت بلوچستان حمایت کامل و اعلام همبستگی خود را با مردم آزادکشمیر اعلام کرده است

دولت بلوچستان به عنوان یک حسن نیت، جت حمل و نقل VIP خود را به دولت آزادکشمیر هدیه داده است.

میر قدوس بیزنجو، سروزیر این ایالت، در گفتگو با سردار تنویر الیاس خان، نخست وزیر آزاد کشمیر، گفت: دولت ایالت بلوچستان این جت هوایی را برای ابراز همبستگی با مردم کشمیر، به دولت آزاد کشمیر هدیه کرده است.

سروزیر بلوچستان در سخنرانی خود در این مناسبت اظهار داشت که مردم کشمیر برای پاکستان فداکاری کرده اند و با خشونت هند روبرو شده اند.

اعلام حمایت کامل و همبستگی دولت بلوچستان با مردم آزادکشمیر

نخست وزیر آزادکشمیر گفت: ما از دولت ایالت بلوچستان و سر وزیر قدوس بیزنجو به خاطر این هدیه تشکر می کنیم.

سردار تنویر الیاس خان همچنین افزود: نیروهای هندی هر جنایتی را در دره اشغالی علیه غیرنظامیان بی دفاع مرتکب شده اند.

در پایان، میر قدوس بیزنجو بار دیگر تاکید کرد مردم بلوچستان در این زمان ضروری با برادران کشمیری خود متحد می شوند. او اظهار داشت: دولت وی همه حمایت های ممکن را از دولت و مردم کشمیر خواهد کرد.

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.