اعتراض گروه های حقوقی به مغایرت نسل کشی در هند با قانون اساسی کشور

گروه های حقوقی، نسل کشی در هند را مغایر قانون اساسی کشور دانستند و خواستار اقدام فوری علیه آن شدند.

دو گروه حقوق مدنی، کنفدراسیون ملی سازمان های حقوق بشر (NCHRO) و انجمن تمام وکلای هند برای عدالت (AILAJ)، خواستار اقدام فوری علیه تندروهای هندوتوا شد که علیه جامعه اقلیت هند کینه دوزی می کنند.

در روزهای 17 تا 19 دسامبر، رویداد دادخواهی سه روزه موسوم به «Dharma Sansad» در منطقه Haridwar هند در ایالت Uttarakhand برگزار شد. جایی که گروهی از گروه های هندوتوا خواستار کشتار دسته جمعی مسلمانان برای تبدیل هند به سرزمین متعلق به هندویان و سرزمین تحت رهبری و تحت مدیریت هندوها شدند.

کنفدراسیون ملی سازمان های حقوق بشر (NCHRO) وزیر ارشد Uttarakhand را که اجازه برگزاری چنین رویدادهای ایجاد کننده نفرت علیه اقلیت ها، در ایالت خود داده است، مسئول دانست.

رئیس NCHRO در بیانیه‌ای گفت: وزیر ارشد باید پاسخگوی این رویداد نفرت‌انگیز و تعصب آمیز باشد. آن هم در زمانی که وی در دفتر خود است. ما از همه افراد و سازمان‌های عدالت‌خواه می‌خواهیم که گرد هم آیند و در برابر سیاست نفرت و تعصب بایستند.

این در حالی است که تاکنون هیچ بازداشتی در این رابطه صورت نگرفته است.

رویدادهای اشاعه دهنده نفرت در هند با حمایت حزب هندوتوا بهاراتیا جاناتا

مارکس رئیس NCHRO گفت اگر دولت طرفدار هندوتوا بهاراتیا جاناتا (BJP) در ایالت نبود، این رویداد رخ نمی‌داد.  واضح است که این گونه رویدادها به صورت علنی و با نیت سوء برای تضعیف روابط بین جماعت های مختلف و با بهره گیری از فضای نفرت ستیزی مسلمانان و همچنین به طور کلی نفرت ایجاد شده برگزار می شود.

افزایش خشونت علیه اقلیت ها در هند در دوران رهبری نارندرا مودی

مارکس با اشاره به افزایش جرایم ناشی از نفرت، گفت: «این رویداد ناگهانی اتفاق نیفتاد. حمله به گروه های اقلیت بخشی از پروژه سیاست نفرت است.»

مجمع اشاعه دهنده نفرت با فراخوان آشکار برای نسل کشی در هند

در همین حال، یک گروه حقوق مدنی دیگر، انجمن تمام وکلای هند برای عدالت (AILAJ) شکایتی را به پلیس Uttarakhand ، کمیسیون ملی حقوق بشر (NHRC) و کمیسیون ملی اقلیت ها (NCM) تسلیم کرد و خواستار اقدام فوری علیه سازمان دهندگان این رویداد شدند.

مایتری کریشنان، به نمایندگی از  AILAJ، گفت: ما خواستار اقدام فوری علیه سازمان دهندگان این رویداد و دستگیری سخنرانان هستیم. ما از دولت‌های ایالتی و مرکزی می‌خواهیم که از این حادثه آگاه باشند.

کریشنان در توضیح این رویداد گفت: این مجمع اشاعه دهنده نفرت، که در آن فراخوانی آشکار برای نسل کشی جامعه مسلمان داده می شود، تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و تمام ارزش های دموکراتیک مندرج در قانون اساسی ما است. در اینجا می توان به این نکته اشاره کرد که فراخوان برای نابودی یک جامعه، طرد شدن آنها، تحریم اقتصادی یا اجتماعی، و تحریک به خشونت به عنوان راه حل، همه نشانه های نسل کشی هستند. این از موج خشونت علیه جامعه مسلمانان در گذشته نه چندان دور مشهود است.

 

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.