اقدامات گسترده مودی برای تحمیل هندوگرایی در سرزمین های مسلمان نشین هند

در جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند، کنفرانس حریت همه احزاب نگرانی شدید خود را نسبت به تحمیل هندوگرایی (آئین هندو یا هندوتوا) به مردم کشمیری ابراز کرده است.

سخنگوی APHC در بیانیه ای که در سرینگر منتشر کرد، استقرار نیروهای اضافی، اخراج خودسرانه کارمندان مسلمان محلی و صدور میلیون ها گواهی اقامت برای افراد غیر محلی را بخشی از توطئه ای دانست که توسط رژیم مودی برای تأثیرگذاری بر جمعیت شناسی انجام می شود. وی همچنین تخصیص گسترده زمین های مسکونی به 2.5 میلیون غیر بومی که به طور غیرقانونی گواهی سکونت در این قلمرو صادر شده اند را محکوم کرد.

وی لغو مواد 370 و 35 A را نقض گستاخانه قوانین بین‌المللی در به رسمیت شناختن وضعیت مورد مناقشه جامو و کشمیر از سوی سازمان ملل دانست. او گفت: تنها خواسته ما حق تعیین سرنوشت می باشد که به مردم جامو و کشمیر وعده داده شده است. این امر از طریق یک همه‌پرسی آزاد و منصفانه، بر اساس خواسته‌ کشمیری ها برای تعیین آینده سیاسی خود ممکن است.

وی افزود: «جنبش مقاومت ما فراتر از احیای ماده 370 است، اما در عین حال هند جایگاهی برای تغییر قوانین سرزمین مورد مناقشه برای طرح‌های پلید خود ندارد.

درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای اقدام علیه تحمیل اجباری هندوگرایی در کشمیر

در ادامه سخنگوی APHC گفت که هند نمی تواند برنامه های مخفی خود را از مردم کشمیر پنهان کند، جایی که تعداد تجار، کارمندان و کارگران غیر محلی از جمعیت محلی بیشتر است.

همچنین پیشنهاد افزایش تعداد کرسی‌های مجلس در منطقه جامو به منظور افزایش تعداد کل کرسی‌های BJP ترتیب داده شده است، به طوری که گلوگاه‌هایی بر سر راه اجرای دستور کار هندوها در سرزمین اشغالی وجود دارد. حذف شود.

در پایان، سخنگو از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا اقدام جدی علیه تحمیل اجباری  هندوگرایی در سرزمین مورد مناقشه با اکثریت مسلمان توسط هند انجام دهد. همچنین از نسل کشی و نقض حقوق بشر جلوگیری نموده و به حل مناقشه کشمیر مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل کمک نماید.

 

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.