اختلال در هارمونی مذهبی در جامو و کشمیر اشغال شده توسط هند

دولت هند با اختلال در هارمونی مذهبی در جامو و کشمیر اشغالی قصد دارد جهان را گمراه کند.

رئیس مجمع صلح اجتماعی جامو و کشمیر (JKSPF) سینگ بهل در جامو و کشمیر اشغال شده غیرقانونی توسط هند، گفت که هند در حال توطئه برای برهم زدن هارمونی مذهبی برای جلب توجه بین المللی است.

دیویندر سینگ بهل ضمن سخنرانی در یک گردهمایی عمومی در منطقه کلکته Sailsu در جامو گفت: جامو و کشمیر طبق قطعنامه های سازمان ملل یک منطقه مورد مناقشه است و هر ایالت بدون در نظر گرفتن عقاید، رنگ و جنسیت دارای حق مساوی برای شرکت در حق تعیین سرنوشت خود است. بنابراین وظیفه هر کشمیری محافظت و دفاع از ترکیب جمعیتی منطقه مورد مناقشه است.

تلاش هند برای تغییر ترکیب جمعیتی و بر هم زدن هارمونی مذهبی کشمیر

در ادامه، رئیس مجمع صلح اجتماعی جامو و کشمیر اظهار داشت که مردم سرزمین مورد مناقشه به خوبی از طرح های هند آگاه هستند و به هر قیمتی برادری را در راه آزادی را حفظ خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد که هند با استقرار غیر کشمیری ها در این منطقه، بی وقفه در حال تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین و بر هم زدن هارمونی مذهبی است. بنابراین این امر مانع تعیین حق تعیین سرنوشت مردم می شود که خود موجب نقض قطعنامه های سازمان ملل و قوانین بین المللی است.

او از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت های خود عمل کرده و به منظور افزایش صلح و امنیت در منطقه، هند را از تغییر دموگرافیک منطقه مورد مناقشه منصرف کنند.

ایجاد 3.4 میلیون اقامتگاه جعلی برای تغییر جمعیت کشمیر اشغالی توسط هند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.