دولت هند با لغو خودمختاری کشمیر اشغالی شانس صلح را از بین برد

دیلباگ سینگ، فرمانده پلیس جامو و کشمیر در آخرین روز سال 2020 به خبرنگاران گفت که 225 شبه نظامی ، 38 غیرنظامی و 16 افسر پلیس علاوه بر 44 سرباز ارتش و شبه نظامی در حوادث مختلف در سال 2020 کشته شدند.

نوراحمد بابا رئیس پیشین گروه علوم سیاسی دانشگاه کشمیر گفت که دولت برتری طلب هندو، با تصمیم 5 آگوست 2019 عملاً هرگونه صلح را از بین برد.

از یک سو، کشمیری ها در یک وضعیت غیرممکن قرار گرفته اند. از طرف دیگر، هند سعی کرد با تصمیم یک جانبه 5 آگوست پاکستان را کنار بگذارد. اگرچه نقش پاکستان در هر قطعنامه کشمیر در سطح بین المللی شناخته شده است.

آنچه خطرناک تر خواهد بود وضعیت ترس است که در حال حاضر کشمیری ها در آن قرار دارند. محدودیت های فوق العاده ای وجود دارد و اوضاع می تواند به یک انفجار هتم گردد

اجرای قانون بی قانونی در کشمیر اشغالی هند با لغو خودمختاری کشمیر

فرخ فهیم، جامعه شناس که تاریخ جنبش های ملی گرایی در کشمیر را مطالعه کرده است، گفت هند 5 آگوست را به عنوان یک راه حل ادعا کرده بود، اما این اتفاق نمی افتد. بلافاصله پس از 5 آگوست، بحث در مورد کشمیر به عنوان فلسطین دیگر در حال ایجاد بود. مسلمانان ساکن در این محله به دلیل اوضاع نگران کننده در کشمیر می توانند رادیکالی شوند.

گزارش ACLED گفت که در سال 2020، هند بر روی منحرف کردن فرصت های مذاکره و تقویت کنترل کشمیر تمرکز کرد. در همان زمان، گزارش شده است که نیروهای هندی از قرنطینه ویروس کرونا برای تقویت جمع آوری اطلاعات و تشدید عملیات ضد ستیزه جویی استفاده کردند.

در این بیانیه آمده است: پاکستان این اقدام هند را با زیر سوال بردن مداوم توافق آتش بس دوجانبه توسط هند و برجسته ساختن موارد نقض حقوق بشر در کشمیر اشغالی توسط هند را در مجامع بین المللی دیپلماتیک پاسخ داد.

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.