سازمان ملل متحد بار دیگر به توانایی یک پاکستانی رای مثبت داد

یکی دیگر از لحظات افتخارآمیز پاکستان، انتخاب نماینده این کشور به عنوان رئیس گروه شورای متخصصین (CGE) کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی بود.
پاکستان پس از تحسین فراوان در مجامع جهانی برای اقدامات مؤثرش در کاهش تغییرات آب و هوا، بر دیگر در این حوزه درخشید. به این ترتیب که دانشمند پاکستانی محمد عارف گهر به عنوان رئیس گروه شورای متخصصین (CGE) کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی از سوی این سازمان انتخاب گردید.

بیست و چهارمین کنفرانس UNFCCC (COP24) در کاتوویتسه، لهستان برگزار شد. محمد عارف گوهر به عنوان رئیس بخش کشاورزی و هماهنگی، مرکز مطالعات تأثیر تغییرات جهانی( بازوی تحقیقاتی وزارت تغییرات آب و هوا)، حضور داشت. وی توسط دولت پاکستان کاندید و سپس به عنوان یک عضو نماینده منطقه آسیا و اقیانوس آرام در گروه 24 نفره انتخاب شد.
پیش از این نیز در فوریه 2019 ، در اولین جلسه CGE که در بن آلمان برگزار شد، وی بر اساس تصمیم متفق القول اعضای CGE از آسیا، به عنوان گزارشگر انتخاب شد و در سومین جلسه ای که تقریباً یک ماه پیش برگزار گردید، عنوان رئیس CGE  را اخذ نمود.

Pakistani Scientist Arif Goheer Elected As Chair Of UNFCCC Consultative Group Of Experts

توانایی های دانشمند پاکستانی به عنوان رئیس گروه شورای متخصصین کنوانسیون سازمان ملل متحد

وی علاوه بر داشتن تخصص طولانی در تهیه فهرست گاز گلخانه ای، تجربه گسترده ای از تحقیقات در مورد تغییرات آب و هوا، کشاورزی و امنیت غذایی دارد.
وی همچنین تجربه همکاری با سازمان هواشناسی جهانی را به عنوان عضو کمیسیون هواشناسی کشاورزی دارد. او عضو موسسه بین المللی تجزیه و تحلیل سیستم های کاربردی اتریش، دانشگاه ملی استرالیا (کانبرا ، استرالیا) و LEAD-Pakistan می باشد.
این دانشمند پاکستانی در معرفی پاکستان در مذاکرات مربوط به تغییرات آب و هوایی مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی و تطبیق و کاهش نقش مهمی داشته است.
PAKISTAN CLIMATE CHANGE
او  مسئولیت CGE را در زمان بسیار بحرانی كه جهان به دنبال اقدامات تقویت آب و هوا ست، بر عهده گرفت. به ویژه هنگامی كه نیاز مبرم به توضیح ظرفیت كشورهای در حال توسعه در گزارش میزان انتشار گازهای گلخانه ای، برنامه ریزی و طراحی اقدامات ممكن وجود دارد.
بی شک تجارب و توانایی های گسترده وی در انتخابش به عنوان رئیس از سوی سازمان ملل نقش به سزایی داشته است که خود باعث افتخار پاکستان می باشد.
 

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.