یک ماه حقوق اضافه برای پزشکان و کادر درمانی فعال در مبارزه با کرونا در پاکستان

نخست وزیر عمران خان یک ماه حقوق اضافی برای پزشکان و کادر درمانی شاغل در دولت فدرال در شرایط شیوع ویروس کرونا تصویب کرده است.
پزشکان، پرستاران و کادر درمانی این روزها در مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا زحمات بسیار با ارزشی از خود نشان داده اند و درخط مقدم مبارزه با بحران کرونا در حال انجام وظیفه هستند.
یک جلسه بررسی در مورد وضعیت ویروس کرونا روز پنجشنبه در پاکستان برگزار شد. در این جلسه وزیر فدرال اسد عمر، دستیار ویژه نخست وزیر در امور بهداشت دکتر ظفر میرزا و رئیس ستاد مدیریت بحران ملی سرلشکر محمد افضل در مورد اقدامات انجام شده علیه ویروس کرونا به نخست وزیر عمران خان گزارش دادند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد كه به كارمندان پزشكان و کادر درمان كه در دولت فدرال مشغول كار هستند، پاداش اضافی به پاس تلاش های خستگی ناپذیر آن ها در خط مقدم علیه ویروس داده شود.

Imran Khan has approved a month s additional salary for doctors and medical staff employed by the federal government.

اخذ بهترین تصمیم برای مبارزه با کرونا با توجه به شرایط پاکستان

در این جلسه مقرر شد با توجه به نشست آینده کمیته هماهنگی ملی (NCC) یک کمیته تحقیقاتی چند رشته ای تشکیل شود. این کمیته تحقیقاتی توصیه های خود را در رابطه با بخش های مختلف به NCC ارسال می کند. این امر NCC را قادر می سازد تا با توجه به این توصیه ها، مسیر عملی آینده را تعیین کند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان ضمن سخنرانی در این جلسه گفت: در دسترس بودن داده های دقیق و واقعی در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هیچ گونه سهل انگاری در تهیه داده های دقیق قابل تحمل نیست.
نخست وزیر پاکستان در پایان گفت: بهترین تصمیم ممکن با توجه به شرایط کشور انجام می شود. اوضاع در پاکستان با سایر نقاط جهان متفاوت است. بنابراین، هر تصمیمی با نگاه به واقعیت های موجود گرفته می شود.
Govt to give healthcare workers one extra salary

لطفا صدای مردم کشمیر باشید و به دوستتان اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.